Meest gestelde vragen

Dierenontdekpark
Is Animalis Futurum een school of een park?

Beide! De schoolgebouwen zijn beperkt toegankelijk voor publiek, waardoor het onderwijs in het klaslokaal en de praktijklessen achter de schermen bij de dieren doorgang vindt zonder publiek. Studenten krijgen onderwijs in een veilige omgeving. Echter is er volop de mogelijkheid om, als studenten hieraan toe zijn, te leren in een omgeving met echt publiek, klanten, consumenten, bezoekers. Dit is voor alle studenten van de opleidingen van Aeres Barneveld relevant. Voorbeelden zijn: het geven van voederpresentaties door studenten dierverzorging, een debat tussen consumenten en studenten veehouderij over het houden van pluimvee in verschillende huisvestingssystemen, een adviesgesprek over ‘welk huisdier past bij jouw gezin’ door studenten diermanagement en een adviesgesprek over ‘hoe zie ik aan het gedrag van mijn dier of mijn dier gezond is’ als examenopdracht voor studenten paraveterinair. Animalis Futurum biedt studenten een unieke leeromgeving. School en park versterken elkaar.

Wat is het belang van Animalis Futurum voor onze studenten?

Beroepen in de sector dier worden steeds meer publieksgericht. Voor het oefenen van competenties die nodig zijn om echt goed met publiek, bezoekers, consumenten of klanten om te gaan is publiek nodig. Echt publiek, dat verwend en veel gewend is. Animalis Futurum biedt studenten een optimale en veilige leerplek waar een gerichte voorbereiding voor een beroep in de gehele breedte van de sector dier op een unieke manier mogelijk is. Door Animalis Futurum. Tevens worden de studenten optimaal voorbereid voor functies in de publiekseducatie.

Is er vanuit Animalis Futurum behoefte aan samenwerking met andere Aeres vestigingen en externe samenwerkingspartners?

Jazeker, binnen Aeres zoeken we naar optimale samenwerking om kennis vanuit de verschillende vestigingen samen te brengen en van elkaar te leren. Als open platform bieden wij ruimte voor alle organisaties in het groene domein. Ook voor studenten is er mogelijkheid om mee te denken in een studentenpanel, onderzoek te doen naar de ontwikkeling van thema’s binnen projecten en excellentie programma’s en er zijn stagemogelijkheden gedurende het ontwikkelingsproces en in de uiteindelijke uitvoering van Animalis Futurum.

Zijn er stagemogelijkheden binnen Animalis Futurum?

Animalis Futurum biedt stagemogelijkheden op verschillend gebied. Naast dierverzorging en publiekseducatie biedt Animalis Futurum mogelijkheden in het restaurant, de entree, de evenementen en de algehele exploitatie. Stagiaires van Aeres opleidingen en daarbuiten zijn van harte welkom.

Dieren
Hoe bewaakt Animalis Futurum het dierenwelzijn van de aanwezige dieren?

De dieren die momenteel aanwezig zijn op Aeres MBO Barneveld worden gebruikt in het onderwijs. Een publieke functie boven op de rol in het onderwijs kan teveel druk geven bij diverse dieren. Dierenwelzijn staat voorop. In de ontwikkeling van de thema’s wordt steeds rekening gehouden met de aanwezigheid van voldoende dieren en passende huisvesting. In Animalis Futurum wordt geleerd op verschillende manieren, waarvoor hands on werken met dieren meestal niet nodig is.

Waarop is de keuze van thema’s gebaseerd?

De keuze voor de thema’s is gebaseerd op de drie diergroepen gezelschapsdieren, productiedieren en wilde dieren en de huidige opleidingen en dierafdelingen van Aeres MBO Barneveld. Thema’s moeten ‘van de toekomst zijn’.

Realisatie
Wie is de initiatiefnemer van Animalis Futurum?

Initiatiefnemer van Animalis Futurum is Aeres. Als brede kennisinstelling voor de groene sector, ziet Aeres leren en ontwikkelen als motor voor groei en waarde voor onze leerlingen, studenten, medewerkers en partners. Door samen te werken met andere onderwijsinstellingen het bedrijfsleven en overheden, geven we ruimte aan innovatie en ontwikkeling. Dit komt de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ten goede en maakt ons van grotere waarde voor de beroepspraktijk.

Komt de financiering voor Animalis Futurum uit het reguliere onderwijsbudget?

De financiering voor de realisatie van Animalis Futurum komt uit externe gelden. De voorbereidende werkzaamheden worden gefinancierd vanuit additionele middelen.

Is Animalis Futurum geschikt om zoveel mensen te ontvangen?

Alle beschikbare vormen van OV worden maximaal ingezet om bezoekersstromen te reguleren. Daar-naast zijn er parkeerfaciliteiten voor 300 auto’s. De verwachting is dat het gemiddeld aantal bezoekers per dag 1000 personen in vakanties en weekenden is. Het campusterrein kan een veelvoud hiervan ontvangen.

Wat indien het niet lukt om voldoende financiëring te vinden voor de ontwikkeling van Animalis Futurum?

In juli 2020 is een go/no go moment vastgesteld. Een fasering in de realisatie is mogelijk.

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.