Bureau Voorlichting Binnenvaart

Het BVB is het promotiebureau voor en namens de binnenvaart. Dit houdt in dat zij werken aan een beter imago en daarnaast (meer) bekendheid genereren voor de mogelijkheden en de voordelen die vervoer over water biedt.

Met meer vervoer over het water als uiteindelijk doel. Naast politici, verladers en media richten we ons ook op jongeren om hen te informeren hoe leuk een beroep in de binnenvaart is en welke opleidingen en papieren daarvoor nodig zijn.

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)

Het EICB zet zich in voor een schonere binnenvaart. Om de binnenvaart groener te maken, kan gebruik worden gemaakt van o.a. innovatieve technieken, alternatieve en vernieuwende brandstoffen of een slimme combinatie hiervan. Het EICB helpt de binnenvaart bij innovatieprojecten en geeft informatie over ontwikkelingen op dit gebied.

Bezoek website
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.